• ارتقای کارکردهای سیستم های نوآوری با اتخاذ رویکرد نوآوری باز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 1338
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   این مقاله ضمن مرور مختصر ادبیات سیستم های نوآوری و تنوع دیدگاه های ارائه شده، بحث خود را بر مطالعه ی تطبیقی کارکردهای سیستم های نوآوری متمرکز کرده، ضمن معرفی چهارچوبی برای تحلیل پویای سیستم های نوآوری، به مبحث رویکرد نوآوری باز، اشاره می کند. در این میان، رویکرد نوآوری اتخاذ شده توسط ایران طی سال های گذشته تحلیل خواهد شد. نهایتا برداشت های جدید و اثربخش تر از کارکردهای سیستم های نوآوری را از منظر رویکرد نوآوری باز ارائه می نماید. همچنین برخی از عنصرهای ساختاری نوین برای ترغیب گرایش بنگاه ها به رویکرد نوآوری باز، که منجر به ارتقای کارایی سیستم های نوآوری می شود را بر می شمرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها