• نقش فرهنگ و صنایع خلاق در بازآفرینی شهری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1304
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   از ویژگی های جدایی ناپذیر تحول شهرها، ارزش اقتصادی ونمادینی است که توسط صنایع فرهنگی به  ارمغان آورده شده است. شهر و خصوصاً مرکز و حاشیه آن، به نوبه خود، به عنوان مجموعه ای از منابع فرهنگی عمل می کنند که کارآفرینان فرهنگی به راحتی در زندگی کاری روزمره و در دستیابی خود از اوقات فراغت و تفریح مورد استفاده قرار می دهند. شرکت های کوچک صنایع فرهنگی مبتنی بر نوآوری، انعطاف پذیری، ایده های خلاق محوری و تغییر پذیری متداوم می توانند راهنما و شاخص مفید برای مجموعه ای از تحولات گسترده موثر بر اقتصاد شهر پسا صنعتی را فراهم کنند. از این رو فرهنگ و صنایع خلاق به عنوان کلیدی برای توسعه منطقه و تغییر چشم انداز محله در نظر گرفته می شوند. شهرها می باید تمرکز اصلی خود را در توسعه فعالیت های فرهنگی و صنایع خلاق قرار دهند. شهرها از فرهنگ و میراث خود برای تاکید بر کیفیت ممتاز و تفاوت های ویژه مکانی بهره برداری می کنند(evans, 2009). علاوه بر این، توانایی این بخش در رشد شهر می تواند شاخص مهمی در ظرفیت های نوآورانه بخش های دیگر شهر و اقتصاد گسترده در سطح منطقه ای و ملی باشد(landry,2006) شهرها نه تنها زیر ساخت هایی برای صنایع فرهنگی ارائه می کنند، بلکه تمایل به حمایت بیشتر تولید و مصرف فرهنگی که اغلب زمینه رقابت با هر یک از دیگری، افزایش جذابیت شهر در سرمایه گذاری بالقوه و بهبود تعامل با جوامع محلی در شهر را فراهم می کند. لذا بررسی چگونگی نقش صنایع خلاق در رشد و توسعه و بازآفرینی شهری ضرورتی است که این مقاله به آن می پردازد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها