• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 805
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این مقاله، وابستگی بین پارامترهای عملیاتی و طراحی اصلی کامیونهای تخلیه از عقب مورد مطالعه قرار گرفته اند. این نتایج بر اساس تحلیل همبستگی آماری انجام شده بر مهم ترین مشخصه های فنی کامیونها و اطلاعات عرضه شده توسط مهمترین سازندگان در سراسر جهان بدست آمده است. روابط به دست آمده همراه با پارامترهای اقتصادی مورد استفاده قرار گرفتند تا ضریب انتخاب کامیونهای معدنی فرمول بندی شود.این ضرایب در انتخاب و مقایسه کامیونها مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت معیاری برای انتخاب کامیونهای معدنی ارائه گردیده است.مدل پیشنهادی از مقاله آقای پروفسور fytas و همکارانش اقتباس شده و محاسبات،رسم رگرسیو نها و کاربرد آن در معدن چادرملو توسط نگارنده صورت گرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها