• تعیین نفوذپذیری سنگ مخزن میدان پارسی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1068
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   در صنعت نفت تعیین نفوذپذیری اغلب درآزمایشگاه توسط مغزه وآزمایش چاه (well testing) انجام می شود. در میدان پارسی سازند آسماری مهمترین سازند مخزنی این میدان بشمار میرود که دارای تغییرات سنگ شناسی و رسوبگذاری پیچیده ای است. این تغییرات و نبود داده های لازم از مغزه و آزمایش چاه باعث شده است که نتوان پارامتر نفوذپذیری را بادقت مناسبی تعیین کرد. در این مقاله از روش شبکه عصبی مصنوعی پس انتشار خطا (bp-ann) با استفاده از نگارهای پتروفیزیکی برای پیش بینی هرچه دقیقترپارامتر نفوذپذیری در میدان نفتی پارسی واقع در جنوب غربی ایران استفاده شده است. برای تعیین نفوذپذیری، نگارهای گاما، چگالی، صوتی، نوترون وعمق در چاه های 18، 19 و 48 به عنوان ورودی شبکه، در طی سه فرآیند آموزش (train)، آزمایش (testing) و آزمون (validation) بکار رفته و در فرآیند تعمیم پذیری (generalization) میزان ضریب همبستگی بین نفوذپذیری شبکه و نفوذپذیری مخزن در چاه شماره 20 برابربا 0/689 بدست آمده است. به علت دقت کم شبکه در فرآیند تعمیم پذیری پس از زون بندی میدان (براساس خواص پتروفیزیکی)، در زون این میدان فرایندهای آموزش، آزمایش و آزمون اجرا شده و در آخر میزان ضرایب همبستگی در فرآیند تعمیم پذیری در زونهای شماره 1، 2، 3 و 4 بترتیب برابر با 0/932، 0/961، 0/887 و 0/921 حاصل شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها