همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • مدل خرپایی غیرخطی جهت بررسی رفتار ستونهای کوتاه بتنی تحت بار جانبی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1200
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  شکست تردد برشی در ستون های کوتاه یکی از مدهای خطرناک شکست در سازه های بتنی به ویژه پلهای بتنی می باشد. وقوع شکست تردد برشی در این ستونها، شکل پذیری ستون و سازه را به شدت کاهش می دهد. بسیاری از ستونهای موجود و به ویژه آنهایی که براساس آیین نامه های طراحی قبل از سال 1971 طرح شده اند و دارای کمبود آرماتور عرضی هستند در معرض این نوع شکست قرار دارند. جهت ارزیابی مقاومت برشی این ستونها و طرح تقویت احتمالی روش شبیه سازی خرپایی 1 پیشنهاد می گردد. در مقاله حاضر روش شبیه سازی خرپایی غیرخطی جهت ارزیابی مقاومت برشی این ستونها پیشنهاد و با نتایج آزمایشگاهی موجود مورد مقایسه قرار می گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها