• تخمین فشار مناسب جبهه کار برای کنترل نشست در محدوده ایستگاه 7q خط 7 متروی تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 905
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   همواره نشست سطحی به عنوان چالشی در حفر تونل های شهری مورد نظر بوده است. امروزه با استفاده از دستگاه های  tbm-epbکه با اعمال فشار به جبهه کار از اتلاف حجم جبهه کار تا حد زیادی جلوگیری می نماید، نشست های سطحی به حداقل رسانده می شود. نکته اصلی در این مورد تعیین فشار مناسب اتاقک حفاری برای رسیدن به حالت بهینه می باشد. در این تحقیق، 60 متر از مسیر شمالی-جنوبی خط 7 متروی تهران در محدوده ایستگاه q7 به همراه تونل دوقلوی توحید که به واسطه نزدیکی تونل ها و وجود سازه های سربار در سطح زمین دارای اهمیت است، بوسیله تحلیل سه بعدی به روش تفاضل محدود با استفاده از نرم افزار تحلیل عددی flac3d مدل سازی شده است. میزان  فشار مناسب ابتدا توسط روش های تحلیلی-تجربی سپس بوسیله تحلیل عددی  برآورد شده است. در نهایت با بررسی نتایج حاصل از روش عددی مشاهده می شود که فشاری حدود 3 بار در اتاقک حفاری برای کنترل نشست مناسب می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها