همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تاثیر اندرکنش خاک و سازه بر صحت نتایج تحلیل استاتیکی غیرخطی در استاندارد asce 41

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1493
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  یکی از روش های متداول در ارزیابی سازه ها استفاده از تحلیل های استاتیکی غیرارتجاعی است. تحقیق های مختلفی در مورد میزان خطای این روش نسبت به تحلیل تاریخچه انجام پذیرفته است. لیکن تحقیقات انجام شده در این زمینه محدود به تحلیل های بستر صلب بوده و اثر انعطاف پذیری بستر در آنها دیده نشده است. در این تحقیق میزان خطای روش استاتیکی در ارزیابی رفتار چند سازه متداول که بر اساس آیین نامه برای خاک نرم طرح شده اند با احتساب انعطاف پذیری بستر مورد بررسی قرار گرفته است. استاندارد ارزیابی مورد استفاده در این تحقیق asce41 بوده است. معیار در نظر گرفته جهت ارزیابی، الگوی تشکیل مفاصل پلاستیک و میزان چرخش آنها بوده است که به صورت برداری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از برآورد مناسب الگوی مفاصل پلاستیک در تحلیل استاتیکی غیرارتجاعی است. این در حالیست که مقادیر چرخش ها عموما بیش از مقادیر واقعی برآورد می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها