• مقایسه آزمایشگاهی نتایج چقرمگی شکست مود i سنگ در روش های مبتنی بر نمونه های استوانه ای شکل تحت بارگذاری خمش سه نقطه ای

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1279
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   مهمترین پارامتر در تحلیل های مکانیک شکست سنگ چقرمگی شکست سنگ می باشد که از خواص ذاتی و مکانیکی سنگ است و بصورت آزمایشگاهی تعیین می شود. علی رغم ارائه روش های مختلف با هندسه های نمونه مختلف متاسفانه تاکنون روش استانداردی که چقرمگی شکست سنگ را بطور دقیق اندازه گیری کند تعیین نشده است. در این تحقیق تاثیر قطر نمونه و طول ترک بر نتایج روش های مبتنی بر نمونه های استوانه ای شامل روش استوانه با ترک شورن (cb) و روش  استوانه با ترک مستقیم (secrbb) بررسی شده است. برای مقایسه دقیق تر نتایج این دو روش از نمونه های شبه سنگی (گچی) که در آزمایشگاه با استفاده از قالب های پیش ساخته تهیه شده اند استفاده شده است. میزان بار شکست نمونه ها پس از بارگذاری ثبت شده و با استفاده از روابط ارائه شده مقدار چقرمگی شکست متناظر با هر نمونه بدست آمده است. نتایج نشان می دهند که علی رغم بیشتر بودن میزان بار شکست در نمونه های secrbb، مقدار میانگین چقرمگی شکست در این روش تقریباً 56 درصد مقدار میانگین روش  cbاست. میزان حساسیت نتایج به تغییر طول ترک نیز در روش secrbb کمتر بوده و نتایج بهم نزدیکترند و پراکندگی کمتری نشان می دهند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها