• مدلسازی عددی ارتعاش ناشی از شمع کوبی در مصالح خاکی با استفاده از فرمولبندی برهمکنش دینامیکی خاک و سازه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1209
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   ارتعاش ناشی از شمعکوبی در مصالح خاکی همیشه حائز اهمیت بوده است. این تحقیق یک مدل عددی برای پیش بینی ارتعاش آزاد ناشی از شمعکوبی و تراکم را با استفاده از فرمولبندی برهمکنش دینامیکی خاک و سازه بیان می دارد. از آنجایی که پاسخ مورد بحث دور از محل می باشد، جایی که تغییر شکل ها نسبتا کم بوده، بنابراین برای خاک رفتار الاستیک فرض می شود. ارتعاش آزاد با استفاده از مدل دوگانه (fe-be) و استفاده از فرمولبندی مربوطه محاسبه می گردد. نتایج نشان می دهند که در نزدیکی محل مورد مطالعه پاسخ خاک بیشتر مربوط به برش قائم متقارن می باشد در حالی که در قسمت های دور از محل مورد مطالعه امواج زمین از نوع امواج ریلی می باشد و کاهش یافته است. مطالعه حاضر تلاش دارد که مدلی را برای پیش بینی ارتعاشات محل در محیط ها که بر اثر شمعکوبی به وجود می آید گسترش دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها