• بررسی اثر دانه بندی و ph محلول سمانتاسیون در بهسازی بیولوژیکی خاکهای ماسه ای

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1184
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   با گسترش جوامع و توسعه زیرساختهای عمرانی، زمینهای با خصوصیات مهندسی مطلوب نادرتر شده و نیازمند بهسازی خاک با روشهای مناسب، جهت تأمین نیاز به صورت مقرون به صرفه و با اثرات نامطلوب کمتر است. رسوب کلسیت با استفاده از فرایندهای بیولوژیکی (micp) روش جدید بهسازی خاک است که دی اکسیدکربن کمتری در مقایسه با عوامل تثبیت سیمانی انتشار می دهد micp از طریق شکست اوره در حضور یون های کلسیم، کربنات کلسم ی را در میان فضای منفذی رسوب داده و با اتصال دانه های ماسه، خصوصیات مهندسی خاک را بهبود می بخشد. در این مطالعه میکروارگانیزم آماده شده در آزمایشگاه، در نمونه های ماسه ای به طول 20 سانتیمتر و قطر 5 سانتیمتر تزریق شده و پس از انجام فرایند سمانتاسیون نمونه ها به دو تکه با طول 10 سانتیمتر تقسیم شده و مقاومت فشاری تک محوری و میزان کربنات کلسیم رسوبی در نقاط مختلف در طول نمونه ها اندازه گیری شده است. با تغییر در دانه بندی ماسه و ph محلول سمانتاسیون (اوره و کلید کلسیم) تأثیر این پارامترها در این نوع بهسازی ارزیابی شده و میزان همگنی رسوب با استفاده از مقایسه مقاومتهای دو نیمه حاصله از ستون ماسه و مقادیر کربنات کلسیم، بررسی شده است. نتایج تحقیقات نشان داد که میزان مقاومت در خاکهای خوب دانه بندی شده نسبت به خاکهای خیلی درشت و خیلی ریز بیشتر می باشد و وجود رس و کلسیت در خاک باعث بهبود فرایند سمانتاسیون و متعاقباً افزایش مقاومت رسوب حاصله می گردد ph بهینه محلول سمانتاسیون جهت تزریق برابر با 7 بوده و میزان مقاومت تک محوری در این ph حداکثر می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها