• محاسبه پارامتر چسبندگی خاک سیمانته شده با استفاده از آزمایش بارگذاری صفحه روی لبه ترانشه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1396
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   یکی از روش های صحرایی آزمایش بر روی خاک ها، روش بارگذاری صفحه بر روی لبه ترانشه (pltet) است. این روش برای نخستین بار 1990 توسط مولر و نواتسکی پیشنهاد گردید. با این وجود تاکنون آنالیز عددی و مقایسه و تفسیر نتایج عددی و نتایج واقعی به منظور راستی آزمایی در مورد این آزمایش انجام نگرفته است. در مقاله پیش رو، موارد بیشتری از این آزمایش بر روی خاک های چسبنده تهران انجام گشته و سپس شرایط دقیق انجام این آزمایشات با استفاده از نرم افزار محدود abaqus مدل سازی عددی شده و چسبندگی مورد نیاز خاک با استفاده از مقایسه رفتار خاک در مدل و در حالت واقعی و از راه آنالیز معکوس محاسبه شده است. برای مدل سازی رفتار خاک، مدل رفتاری خاک سخت شونده (hardening soil) برنامه نویسی شده و به نرم افزار معرفی شده است. نتایج، نشان دهنده تطابق مناسب بین چسبندگی های محاسبه شده توسط آزمایش و مدلسازی عددی هستند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها