جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
32 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 32 مقاله
  توضیحات : استادیار گروه خاک و پی، دانشگاه تربیت مدرس
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی عمران
  • گرایش : خاک و پی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/28
مقالات جدیدترین ژورنال ها