• استخراج ماتریس سختی استاتیکی تیر اولر – برنولی جدار نازک سه بعدی با مقطع نامتقارن دارای هسته برشی تحت اثر بارمحوری خارج از مرکز

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1743
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   ماتریس سختی استاتیکی دقیق ماتریسی است که ارتباط مابین تغییر مکان ها و نیروهای گرهی دو انتهای عضو سازه ای را برقرار می کند و هر درایه از ماتریس مذکور تابعی متعالی از ضریب بار می باشد. با استفاده از این ماتریس می توان بارهای بحرانی کمانش عضو سازه ای مورد نظر را محاسبه کرد. در این تحقیق سعی بر آن است که ماتریس سختی استاتیکی دقیق تیر اولر - برنولی جدار نازک سه بعدی با مقطع نامتقارن دارای هسته برشی تحت اثر بار محوری خارج از مرکز استخراج شود. ماتریس سختی استاتیکی دقیق استخراج شده در این تحقیق برای اعضای جدار نازک بدون هسته برشی و با هسته برشی با هر گونه مقطعی (کاملا متقارن، با یک محور تقارن و کاملا نامتقارن) و همچنین در حالت هایی که بار محوری گذرا از مرکز و یا بار محوری با خروج از مرکزیت است، قابل استفاده می باشد. از آنجا که مسأله محاسبه بارهای بحرانی کمانش با استفاده از ماتریس سختی استاتیکی دقیق به یک مسأله مقدار ویژه غیر خطی منجر می شود، بنابراین از الگوریتم wittrick-williams برای حل مساله مقدار ویژه مذکور استفاده خواهد شد. با حل مثال هایی ضمن انجام صحت تحقیق انجام شده، مشاهده شد که با افزایش خروج از مرکزیت ها از میزان بار بحرانی کمانش کاسته می شود. همچنین با در نظر گرفتن اثر هسته برشی، بارهای بحرانی کمانش نسبت به حالت بدون هسته برشی بیشتر است. زیرا با اعمال هسته سازه سخت تر می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها