• گذر از ژوراسیک آغازین به میانی در پهنه زاگرس: رخساره ها و محیط رسوبگذاری بخش آغازین سازند سورمه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1137
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   سازند سورمه، سنگ های ژوراسیک پایینی-بالایی را در منطقه زاگرس در بر می گیرد و با ناپیوستگی فرسایشی از سازند های زیرین و زبرین خود جدا می شود. بیشترین ستبرای این سازند در جنوب ایران به حدود 1000 متر می رسد و به طور عمده از سنگ های کربناته ساخته شده است. بررسی های صحرایی و آزمایشگاهی بر روی برش های مختلف این سازند نشان می دهند که بخش زیرین سازند یاد شده ستبر لایه است و از آهک های دولومیتی لیتیوتیس دار و اُاُلیتی به سن توآرسین وابسته به یک دریای اپی ریک ساخته شده است. در گذر از ژوراسیک آغازین به میانی و به گمان قوی در میانه های آلنین با افت سطح جهانی آب دریا ها روند رسوبگذاری دچار وقفه ای کوتاه شد. از آن پس، تکاپو ه ای تکتونیکی در امتداد گسل ه ای کهن به پیدایش یک رمپ با انتهای پرشیب انجامید. در نتیجه، بخش میانی سازند سورمه دربردارنده تناوب های آهکی -شیلی (رخساره آهک های دوباره نهشته شده) توسط جریان های توربیدیتی همزمان با شیل های بیتومین دار سازند سرگلو (sargelu) در ژرفای یک رمپ با انتهای پرشیب در میانه های دوگر (باژوسین-باتونین) نهشته شدند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها