• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1183
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  امروزه مدل سازی فرآیندهای کسب و کار به سبب ادراک ساده، امکان آگاهی از نقائص و در نتیجه بهبود فرآیندها و همچنین به واسطه قابلیت اجرا و تبدیل به کد از اهمیت بسزایی برخوردار است. از سوی دیگر آزمون مبتنی بر مدل با تعیین موارد آزمون شامل ورودی ها و خروجی مورد انتظار، اعتبارسنجی کد نهایی را ساده تر و دقیق تر می کند. چالش اصلی روش های موجود تولید داده آزمون مبتنی بر مدل، غفلت از مدل فرآیندهای کسب و کار، همچنین عدم ارائه راهکاری مدون برای مدل سازی فرآیندهای کسب و کار در قالب گراف حالت و عدم بهینه سازی موارد آزمون می باشد. هدف از این مقاله ارائه روشی برای به کارگیری راهبرد آزمون مبتنی بر مدل و تولید خودکار موارد آزمون با استفاده از مدل فرآیندهای کسب و کار می باشد. بدین منظور مدل فرآیندهای کسب و کار با استاندارد bpmn2.0 ایجاد شده و با رفع پادالگوها بهبود می یابد. در ادامه الگوریتمی جهت تبدیل مدل فرآیندهای کسب و کار به گراف حالت ارائه و این گراف به قالب ورودی ابزار تبدیل می گردد. حاصل اجرا تولید خودکار موارد آزمون می باشد. استفاده از مدل فرآیندهای کسب و کار به عنوان مدل مبنا، بهینه سازی موارد آزمون تولید شده از منظر تعداد و میزان پوشش و ارائه نگاشت از مدل فرآیندهای کسب و کار به نمودار حالت برتری های این روش در مقایسه با روش های موجود است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها