• مدل سازی عددی موج کوتاه غیر خطی با استفاده از مدل isph

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 937
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این مقاله مدل هیدرودینامیک ذرات هموارشده ی تراکم ناپذیر (isph) برای مدل سازی عددی موج کوتاه غیر خطی توسعه شده است. معادلات حاکم در این مدل (معادلات بقای جرم و مقدار حرکت)، با استفاده از روش دو گام جزئی حل شده اند. در مدل حاضر شیوه ای جدید برای اختصاص چگالی به ذرات برای انجام محاسبات مورد استفاده قرار گرفته که با استفاده از آن، مدل هیدرودینامیک ذرات هموار شده ی تراکم ناپذیر (isph) حاضر پایدار شده است. صحت سنجی مدل عددی تهیه شده با استفاده از مدل سازی مسائل حرکت موج تنها در عمق یکنواخت و شکست موج تنها در ساحل شیب دار و مقایسه ی نتایج محاسباتی با داده های تحلیلی و آزمایشگاهی صورت گرفته است. همچنین در این مقاله، همگرایی و حساسیت مدل به پارامترهای مربوط مورد بحث و بررسی صورت گرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها