• شبیه سازی سه بعدی الگوی جریان و گردابه ها اطراف آبشکن های l شکل نفوذناپذیر در پنج زاویه مختلف از نیمه اول قوس نیم دایره

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 992
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  استفاده از آبشکن ها در تثبیت کناره رودخانه های فرسایش پذیر و ایجاد مسیر مناسب برای هدایت جریان کاربرد فراوانی دارد. فرسایش و رسوبگذاری اطراف آبشکن تابع عوامل مختلفی مانند نوع آبشکن، الگوی جریان اطراف آن، شکل هندسی، میزان حمل رسوب توسط آب و ... می باشد. در این بررسی آبشکن l شکل نفوذ ناپذیر، به صورت غیر مستغرق در زوایای 30، 45، 60، 75 و 90 درجه از قوس رودخانه قرار داده شد و به منظور شبیه سازی الگو و تلاطم جریان اطراف آبشکن، از مدل آشفتگی دو معادله ای k-ε استفاده شد. نتایج نشان داد که محل تشکیل گردابه های فرسایش دهنده، محدوده سرعت های ماکزیمم و در نهایت بیشترین فرسایش آبی در دماغه آبشکن است و با تغییر موقعیت آبشکن در جهت جریان در زوایای مختلف قوس، در زاویه 75 درجه و 90 درجه به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار را دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم