اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • ارائه تابع هدف ترکیبی کنترل چراغ و تخصیص ترافیک به شبکه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1347
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  کنترل ترافیک و تخصیص ترافیک به شبکه در جزء دینامیکی از ساختار its شبکه حمل و نقل می باشند که کاملاً به یکدیگر مربوط می باشند. آنچه که تاکنون موجود است تحقیقات اندکی از روشهای کنترل ترافیک در تقاطعات با در نظرگیری تخصیص ترافیک به شبکه می باشد؛ اما آنچه که در واقعیت موجود است اثرات متقابل کنترل چراغ و تخصیص ترافیک به شبکه روی یکدیگر است. در این مقاله جدا از روشهای حل مسئله ترکیبی تخصیص ترافیک به شبکه و کنترل چراغ که شامل تئوری بازیها، حل ترکیبی همزمان، روشهای جستجوی محلی و بهینه یابهای الگوریتم های ژنتیک و ابداعی دیگر می باشد، به مسئله انتخاب تابع هدف مناسب و سازگار با هر دو مسئله پرداخته می شود. در این مسئله ساختار یک شبکه که شامل لینک ها و گره ها می باشد در گره ها مورد بازنگری قرار گرفته و شبکه کاملاً بصورت لینک ها در دو دسته لینک های تقاطعی و لینک های بدون تقاطعی معرفی می شود. تابع هدف ای متناظر با این ساختار نیز ارائه می شود که از دو جزء تابع هدف در لینک های تقاطعی و تابع هدف رونیک های بدون تقاطع بهره می گیرد. در این مقاله تنها به ارائه متدولوژی اکتفا می شود و کاربردها و حل های روی این تابع هدف به آینده موکول می شود. کما اینکه در نظرگیری هر سری از محدودیت های تابع تخصیص تعادلی کاربران یا تخصیص تعادلی شبکه و یا تخصیص تصادفی متدولوژی حل خاص خود را می طلبد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها