• اثر تعدیل کننده مدیریت ریسک بر رابطه بین ویژگی های شرکت و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/03/18
  • تعداد بازدید: 238
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: ۰۹۰۳۳۸۴۵۱۶۷

  اثر تعدیل کننده مدیریت ریسک بر رابطه بین ویژگی های شرکت و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تعدیل کننده مدیریت ریسک بر رابطه بین ویژگی های شرکت و ساختار سرمایه می باشد. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 5 ساله و از 1392 تا 1396 می باشند. نمونه آماری پژوهش 86 شرکت و تعداد  430 داده می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی و از حیث هدف، تحقیق کاربردی است  و در ردیف مطالعات توصیفی-پس رویدادی قرار می گیرد.

  جهت بررسی فرضیات از روش داده های ترکیبی و پانل دیتا و روش های رگرسیونی استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مدیریت ریسک بر رابطه بین اندازه شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام تاثیر تعدیل کننده دارد. مدیریت ریسک  بر رابطه بین پیچیدگی شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام تاثیر تعدیل کننده دارد. مدیریت ریسک بر رابطه بین ساختار مالی شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام تاثیر تعدیل کننده دارد مدیریت ریسک بر رابطه بین سودآوری شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام تاثیر تعدیل کننده دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها