• شناسایی علل کسورات بیمه ای اعمال شده در بخش زایشگاه بیمارستان ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/04
  • تعداد بازدید: 343
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  شناسایی علل کسورات بیمه ای اعمال شده در بخش زایشگاه بیمارستان ها : یک مطالعه مروری نظام مند

  مقدمه : بیمه ها اصلی ترین منبع مالی بیمارستان ها هستند این پژوهش به روش مروری، به شناسایی علل کسورات بیمه ای اعمال شده در بخش زایشگاه بیمارستان ها پرداخت. روش اجرا: پژوهش حاضر به صورت نظام مند به بررسی مطالعاتی پرداخت که علل کسورات بیمه ای اعمال شده در بخش زایشگاه بیمارستان ها را بررسی نموده بودند. کلیدواژه های کسورات بیمه ای، زایشگاه و بیمارستان با جستجو در پایگاه داده ها، موتورهای کاوش و پایگاه مجلات مرتبط مورد بررسی قرار گرفتند.

  برای هر مقاله فرم استخراج داده تکمیل و در نهایت داده ها طبقه بندی، خلاصه سازی و تحلیل گردید. یافته ها: با توجه به معیارها، 21 مقاله تحلیل شدند. علل کسورات دسته بندی گردید. بحث و نتیجه گیری: اشتباهات محاسباتی، نبود نظارت از سوی بیمارستان و اشکالات مربوط به تاریخ و ساعت اسناد از مهم ترین علل کسورات و اصلاح برنامه ریزی ها، آموزش و نظارت مهم ترین راه کارهای کاهش کسورات بودند. بررسی مقالات به لحاظ حرفه ی درگیر نشان داد که پزشکان متخصص و پرستاران بیش ترین نقش را در ایجاد کسورات دارند. بیمارستان ها با مشکل عدم کفایت درآمدهای بیمارستانی مواجه هستند و مدیران نیز برای شناخت کیفیت عملکرد مالی این مراکز می توانند از نتایج این مطالعه بهره مند شوند .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها