• نقش فولیک اسید در ناباروری مرتبط با پارامترهای اسپرموگرام

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/04
  • تعداد بازدید: 344
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  نقش فولیک اسید در ناباروری مرتبط با پارامترهای اسپرموگرام : یک مطالعه مروری

  مقدمه: امروزه حدود 10 تا 15 درصد از زوجین از مشکل ناباروری رنج می برند که نیمی از دلایل این ناباروری مربوط به مردان است. استرس اکسیداتیو هنوز هم مهمترین عامل اصلی ناباروری مردان است. پیش نیاز ساخت اسپرم بالغ در فرایند میتوز و میوز سلولی، متیلاسیون مطلوب dna می باشد که از نقش های کلیدی فولات است. هدف این مطالعه مروری بر پژوهش های اثرات اسیدفولیک بر شاخص های موثر بر باروری اسپرموگرام مردان نابارور است .

  روش کار:این پژوهش مروری با هدف بررسی تاثیر اسید فولیک بر پارامترهای اسپرموگرام انجام گردید. تمامی مقالات پژوهشی اصیل با کلیدواژه های ناباروری، اسپرموگرام و اسید فولیک مورد بررسی قرار گرفتند. حدود 144 مقاله از موتو رهای جستجوی sciencedirect ، pubmed و google scholar از بازه ی زمانی 2003 تا 2022 توسط دو محقق به دست آمد و در نهایت 13 مقاله انتخاب شدند. جهت ارزیابی مقالات و میزان سوگیری احتمالی از معیار جداد تعدیل شده ( modified jadad ) استفاده شد.

  یافته ها: این بررسی بر روی 13 مقاله ی کارآزمایی بالینی با نمونه های انسانی انجام گردید که اکثر مطالعات اسیدفولیک دوز بالا را بررسی نمودند. غلظت این اسید فولیک به میزان 10 تا 20 برابر دوز معمول مورد مصرف در زنان می باشد. پارامترهای مورد توجه در باروری اسپرموگرام اکثر مطالعات شامل غلظت اسپرمی ، تحرک اسپرم، درصد اسپرم های پیشرونده و مورفولوژی نرمال بودند. مطالعات موافق و مخالف تاثیرات اسیدفولیک در مردان نابارور ، اختلاف معناداری نداشتند . تمامی مطالعات in vivo به دلیل کنترل تاثیرات محیطی در شرایط آزمایشگاهی، بهبودی در پارامترهای مهم اسپرموگرام را گزارش نمودند .

  نتیجه گیری: از جمله تفاوت های بحث برانگیز مطالعات محدود موجود ، ناهمگنی نمونه های انسانی از نظر سن ، وضعیت ناباروری ، شاخص توده ی بدنی ، بیماری زمینه ای و نژاد بود که باتوجه به نقش مخدوش کننده ی این فاکتورها در باروری مردان، نیاز به بررسی های مشابه متعدد از نظر نمونه های انسانی ، جهت قضاوت قطعی است .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها