• بررسی و تحلیل رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی با میزان نشاط اجتماعی در بین شهروندان شهرهای قائن و فردوس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/11
  • تعداد بازدید: 188
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  بررسی و تحلیل رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی با میزان نشاط اجتماعی در بین شهروندان شهرهای قائن و فردوس

  امروزه نشاط اجتماعی یکی از مهم ترین نیازهای جوامع بشری است چرا که شهروندان به ویژه ساکنین کلان شهرها فرصت کمتری برای اندیشیدن به خود و نیازهایشان دارند و به شدت مستعد افسردگی اند. نشاط اجتماعی یا شادمانی به عنوان یک پیامد مهم در احساس رضایت شغلی و خوشبختی انسان مطرح است لذا ضرورت و اهمیت پژوهش حاضر این است که در حد توان با رویکردی علمی در پی زدودن دلسردی ها و غم زدگی ها گردد و با بالا بردن زمینه های نشاط و شادابی، موجب پیشرفت حس نشاط و جلوگیری از آسیب های اجتماعی در بین شهروندان شود.

  پژوهش حاضر ازنوع علمی پژوهشی و با هدف شناسایی میزان نشاط اجتماعی در بین شهروندان شهر قائن و فردوس و تعیین رابطه عدالت و همبستگی اجتماعی و وضعیت نشاط در بین شهروندان این دو شهر می باشد. نتیجه آزمون ها نشان می دهد تفاوت شاغل و غیر شاغل در ارتباط با نشاط اجتماعی، معنی دار است. افرادی که شاغل هستند نشاط بیشتری دارند. عدالت اجتماعی رابطه معناداری با نشاط اجتماعی دارد.

  این رابطه قوی و مستقیم است؛ بدین معنی که با افزایش عدالت اجتماعی، میزان نشاط اجتماعی در افراد افزایش می یابد. میزان نشاط اجتماعی 39.3 درصد از پاسخگویان بالا و 60.7 درصد متوسط بوده است. این آمار نشان می دهد که بیش از نیمی از شهروندان شهرهای قائن و فردوس دارای نشاط اجتماعی متوسط هستند و هیچکدام از آن ها در سطح پایین، نشاط ندارند.

  آزمون های اسپیرمن نشان دادند، بین شاخص عوامل اجتماعی- فرهنگی ( عدالت اجتماعی، همبستگی اجتماعی، میزان استفاده از امکانات تفریحی و ارتباطی، وضعیت خانوادگی، پایگاه اجتماعی- اقتصادی ) با نشاط اجتماعی از نظر آماری رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها