جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : دانش آموخته ارشد جمعیت شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی-دبیر علوم اجتماعی
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم اجتماعی
  • گرایش : جمعیت شناسی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها