• اثربخشی مهارت های مثبت اندیشی بر کاهش اضطراب و خلاقیت دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر خرم آباد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/05
  • تعداد بازدید: 179
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  اثر بخشی مهارت های مثبت اندیشی بر کاهش اضطراب و خلاقیت دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر خرم آباد

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مثبت اندیشی بر کاهش اضطراب و افزایش خلاقیت در دانش آموزان است جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر خرم آباد در سال تحصیلی 1400 - 1401 تشکیل داده اند نمونه مورد مطالعه شامل 40 نفر از دانش آموزان پایه چهارم و پنجم هستند که با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و گواه (هر گروه 20 نفر) قرار گرفتند سپس پرسش نامه های خلاقیت تورنس (فرم ب)( 1998) و اضطراب کودکان اسپنس( 1999 ) بر روی آنان اجرا شد و همچنین از پروتکل درمانی آموزش مهارت های مثبت اندیشی، خدایاری (1389) استفاده شد نتایج تحلیل کوارایانس نشان داد که مهارت مثبت اندیشی به طورقابل توجهی باعث افزایش خلاقیت (سطح معناداری: 0.000 و ضریب بتا 0.881 ) و کاهش اضطراب (سطح معناداری: 0.000 و ضریب بتا 0.702 ) در دانش آموزان شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها