• بررسی تاثیر اندازه فیلر ها و وجود فلوراید در خواص رئولوژیکی رزین کامپوزیت های نانو

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/08/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/29
  • تعداد بازدید: 175
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09050265032

  بررسی تاثیر اندازه فیلر ها و وجود فلوراید در خواص رئولوژیکی رزین کامپوزیت های نانو

  با پیشرفت علم دندانپزشکی و احساس نیاز دندانپزشکان به معیارهای بهتر زیبایی دندان ها، کم کم رزین کامپوزیت ها جایگزین آمالگام شدند و روز به روز در حال توسعه هستند. برای اثرگذاری بهتر رزین کامپوزیتها و سازگاری آنها با محیط دهان باید از جهات مختلفی مورد بررسی قرار داده شوند.

  خواص ویسکوالاستیک رزین کامپوزیتها یکی از زمینه هایی است که مورد توجه است؛ هدف این مقاله بررسی رابطه بین این خواص و اندازه فیلرها ، درصد حجمی فیلرها و بررسی تاثیر وجود یا عدم وجود فلوراید به روی این خواص می باشد. این مطالعه به منظور بررسی رفتار رئولوژیکی و خواص ویسکوالاستیک چهار کامپوزیت رزین قابل جریان نانو با و بدون آزادسازی فلوراید انجام شد.

  این آزمایش روی همه نمونه ها جهت دستیابی به پنج مقدار آزمایشی ƞ ،  g’ ، g” ، *g* و (δ)tan  صورت گرفت. بررسی خواص ویسکو الاستیک با رئومتر انجام شد و مشاهده شد که با افزایش نرخ برش، ویسکوزیته کلی کامپوزیت های نانو جریان پذیر ( nano-flowable composites ) کاهش یافت. کامپوزیت های رزین روان پرشده با نانوهیبرید بالاترین ویسکوزیته را نشان دادند، در حالی که کامپوزیتهای رزین روانپذیر پرشده با نانو کمترین مقدار را نشان دادند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها