جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه تهران
  تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران، تهران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی مواد
  • گرایش : مواد
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1401/09/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها