• بررسی میزان مشارکت شهروندان با طرح تفکیک از مبداء پسماندهای شهری و عوامل موثر برآن در شهر مشهد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/23
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/08
  • تعداد بازدید: 224
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09142959557

  بررسی میزان مشارکت شهروندان با طرح تفکیک از مبداء پسماندهای شهری و عوامل موثر برآن در شهر مشهد

  در حال حاضر در شهر مقدس مشهد بصورت میانگین حدود 2000 تن زباله در روز تولید می گردد که نیاز به توجه خاص به این مقوله و امر تفکیک از مبدا و مشارکت شهروندان و اتخاذ راهکار مناسب مدیریتی می باشد. به صورتی که اگر تفکیک از مبدا درمشهد کامل اجرا گردد در چرخه تولید و جمع آوری و بازیافت در کارخانجات و نهایتا دفن زباله صرفه جویی خواهد شد. علاوه بر این کاهش آلودگیهای زیست محیطی ناشی از دفن، آلودگی هوا، صرفه جویی در مصرف آب و سایر منابع را نیز در بردارد.

  هدف این پژوهش بررسی میزان مشارکت شهروندان در طرح تفکیک از مبدا و عوامل موثر بر آن در شهر مشهد است . روش تحقیق حاضر تحلیلی توصیفی با رویکرد همبستگی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای است. جامعه آماری از خانوار های سطح شهر مشهد است که تعداد 476 نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شده است.

  نمونه ها بر اساس روش تصادفی سیستماتیک به گونه ای که تا حد امکان اقشار مختلف جامعه با سطوح مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی و اجتماعی متفاوت مورد سوال قرارگیرند، انتخاب گردیدند. عمده ترین یافته های تحقیق نشان دهنده رضایت بیشتر از میانگین مشارکت کنندگان فعلی و رضایت کمتر از میانگین مشارکت کنندگان قبلی می باشد. همچنین میزان تحصیلات و سواد تاثیر چندانی بر تفکیک و تحویل مواد زائد تولیدی ندارد، اما میزان درآمد خانوار و عوامل اجتماعی در این امر موثر بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها