• مطالعه تطبیقی دیدگاه شهید مرتضی آوینی و محمد مددپور در نقد سینمای دینی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/03/28
  • تعداد بازدید: 95
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09179703235

  شهید سید مرتضی آوینی و مرحوم محمد محمد پور دو منتقد و نظریه‌پرداز سینمای ایران ،نظرگاه متفاوتی به سینما و سینمای دینی دارند. آن‌ها از دیدگاه یک متفکر و فیلم سازو نویسنده ایرانی سعی در بازتعریف ماهیت سینما و مفهوم سینمای دینی و نسبت آن با دین داشته‌اند .کماکان تدویـن نظریه‌ها در سـینمای ایران توسط منتقدین و سینماگران وجود داشته ولی نظریات مختلف در سینمای دینی و رشد دیدگاه‌های ایشان نسبت به نظریه سینمای دینی همچنان دارای اشکالات مختلفی بوده و هنوز نظریه‌های کارآمدی در این حوزه تدوین‌نشده است. بنابراین ضروری است که محققین حوزوی و دانشگاهی و اهالی هنر و رسانه در مطالعات خویش بیش‌ازپیش به تحقیق و تحلیل سینمای دینی بپردازند. در این پژوهش همت بر آن بوده نحوه تعامل نگرش‌ها و مؤلفه‌ها و عناصر دینی و شبه‌دینی باهدف یـافتن اصلی‌ترین تفاوت‌ها و تشابهات در نگرش سید مرتضی آوینی و محمد مدد پور به سینمای دینی و تحلیل انتقادی دیدگاه‌های این دو نظریه‌پرداز موردتحقیق قرار گیرد.

  به این منظور، رابطه سینما و دین ، نظرات مشترک و امکان تحقق سینمای دینی در دیدگاه شهید سید مرتضی آوینی و مرحوم محمد محمد پور موردبررسی قرار می‌گیرد.روش این پژوهش برمبنای هـدف بنیـادین اسـت و بـه لحـاظ روش اجرایـی از شیوه توصیفیــ تطبیقی بهره برده است. جامعه هدف پژوهش مطالعات سینمای دینـی و آثار و تألیفات این دو نظریه‌پرداز به زبـان فارسی بوده است .پرداختن به نظریات مدد پور به‌واسطه نگاه حکمی و فلسفی و همچنین تلاش برای گسترش و تعمیق نظریات شهید مرتضی آوینی رخ‌داده است. روش انجام پژوهش این‌گونه است که ابتدا آثار مکتوب نظریه‌پردازان سـینمای دینـی به‌صورت کامل تحلیل‌شده است. سپس، عوامل تطبیق از میان آثار استخراج‌شده اسـت و نظرات دو طیف نظریه‌پردازان در خصوص آن بیان‌شده است. دو عامل تطبیق، "رابطه سینما و دین" و "نسبت میان فرم و محتوا" ، در سینمای دینی بوده است. سپس، با توجه بـه تحلیـل نظریات در خصوص این دو عامل، دیدگاه‌های طرح‌شده از سوی این دو نظریه‌پرداز موردنقد قرار می‌گیرد و نقاط قوت و ضعف نظریات بررسی می‌شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها