• بهبود مشکالت دانش آموز بد سرپرست

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/04/06
  • تعداد بازدید: 210
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  این تحقیق با عنوان بهبود مشکالت دانش آموز بد سرپرست انجام گرفته است. این تحقیق از نوع روایت پژوهی است. روایت پژوهی یا inquiry narrative یک چارچوب تحلیلی است که در آن پژوهشگر به تفسیر داستانهای مرتبط با پدیده مورد بررسی میپردازد. این روش به عنوان یک روش تحلیل کیفی مطرح گردیده است. بنیاد پژوهش روایی بر روایت است، یعنی نقل سلسله رویدادهایی که برای مخاطب اهمیت دارند. حال به موضوع این روایت پژوهی بپردازیم. موضوع کودکان بد سرپرست و بی سرپرست از مهمترین موضوعات در زمینه بررسی مشکالت دانش آموزان است. افراد بد سرپرست، محبت و توجه کافی را در خانواده دریافت نمیکنند درنتیجه ممکن است رو به روابط ناسالم خطرناک بیاورند و یا رشد اجتماعی و روانی و عاطفی درست نداشته باشند و درنتیجه این احتمال وجود دارد که بسیار پرخاشگر و یا منزوی شوند.

  این پژوهش با استفاده از مشاهده و مصاحبه انجام پذیرفته است. پژوهشگر با مصاحبه با راوی این پژوهش توانسته این اطلاعات را گردآوری کند. اینکه راوی خود جز فرهنگیان باسابقه در آموزش وپرورش است و توانسته مشکل خانوادگی حاد دانش آموز را سبکتر کند، نشان میدهد نقش معلمان و کادر مدرسه در حل کردن مشکالت دانش آموزان بسیار پررنگ است. گاهی یک معلم دلسوز آگاه میتواند زندگی دانش آموزش را از این رو به آن رو کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها