• بررسی کیفیت تدریس و فراگیری در آموزش عالی مجازی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/04/06
  • تعداد بازدید: 205
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  آموزش در زندگی انسان ها همواره نقش مهمی داشته است زیرا در صورتی که آموزش نبود، پیشرفت های حاصله بشر انجام نمی گرفت و انسان به جایگاه امروزی دست نمی یافت. آموزش امروز با آموزش گذشته بسیار متفاوت است. ما در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات زندگی می کنیم و حیات ما به آن وابسته است. با ورود فناوری اطلاعات آموزش نیز از شکل سنتی خود تغییر کرد و شکلی جدید از خود نمایان کرد. ساختارهای سنتی تغییر کرد و فرایند های یادگیری متحول شد.

  در این راستا هدف این پژوهش، شناسایی عوامل کیفیت در آموزش عالی مجازی می باشد. این پژوهش از لحاظ ماهیت و هدف، کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است که اطلاعات آن از طریق بررسی کتب، مقاالت و پایان نامه های معتبر، گردآوری شده است. در این پژوهش سعی شده تا اصول و عوامل موثر در کیفیت آموزش عالی شناسایی و طبقه بندی شوند. به طور کلی عوامل موثر بر کیفیت آموزش عالی را می توان اثربخشی، کارایی هزینه، دسترسی و رضایت اساتید و دانشجویان برشماریم که هریک دارای زیرشاخه های متعددی است و می تواند برای مسئوالن برگزاری دانشگاه های مجازی کارآمد باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها