• تحلیل و بررسی عقل در اندیشه نظریه پردازان اسلامی و غربی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/04/06
  • تعداد بازدید: 112
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  عقل به عنوان مهمترین ویژگی انسان بر سایر مخلوقات مورد توجه است و اندیشمندان هر مکتبی، درباره عقل و جایگاه آن در زندگی انسانی به مباحثه پرداخته اند. اگرچه مکاتب فکری مختلف، هر یک عقل را به گونهای تعریف کرده اند، و کارکردهای مختلفی را برای عقل برشمرده اند.

  ولی با وجود تمام اختلافات، موضوع، امکان، ابزار و اعتبار شناخت از اولین و مهمترین دغدغه های اندیشه بشری است و از همان آغاز اندیشه، نقش عقل پررنگ بوده است که ارتباط تنگاتنگی با نگاه انسان به جایگاه، ارزش و ماهیت عقل داشته است. در این پژوهش ابتدا به تعاریف از عقل وانواع و کارکردهای آن سپس به بررسی اندیشه های راسیونالیست در غرب و در نهایت به بررسی نظریات دو اندیشمند غربی پرداخته می شود. در اندیشه اسلامی نیز به بررسی رویکرد و دیدگاه متفکران ان پرداخته شد تا ضمن معرفی چیستی عقل به بررسی آن در اندیشه اسلامی و غربی و بررسی افقی روشن تر از عقل به نام عقل فعال پرداخته شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها