• بررسی تأثیر گزارشگری پایداری بر ارتباطات سیاسی با تأکید بر نوسانات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/24
  • تعداد بازدید: 109
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  در مباحث مالی زمانی که سیاستمداران و حکومت داران وارد واحدهای تجاری می‌شوند از عنوانی به نام سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری رابطه‌ای استفاده می‌کنند واحدهای تجاری ازجمله مدیران مالی تمایل زیادی برای برقراری ارتباط با سیاستمداران دارند این روابط در کوتاه‌مدت و بلندمدت دارای مزایایی برای شرکت‌ها خواهند بود مانند تخفیف در مالیات وام‌های دریافتنی و تسهیلات از مؤسسات اعتباری می‌توان نام برد اما دولت‌ها بر اساس قرار دادن مزایای فوق نسبت به سود یا آورده‌ای که شرکت‌ها در قبال فعالیت‌ها به دست می‌آورند تصحیح می‌شود. این تحقیق، از بعد رویکرد انجام پژوهش از نوع خردگرایانه، از بعد هدف از نوع تحقیقات کاربردی، از بعد ماهیت پژوهش از نوع تحقیقات مروری، از نوع ماهیت داده‌ها از نوع تحقیقات کمی، از لحاظ روش شناخت پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی می‌باشد.

  جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران می باشد که پس از حذف محدودیت‌ها 138 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بازه زمانی مورد بررسی بین سال‌های 1396 الی 1401 می‌باشد. در مباحث مالی زمانی که سیاستمداران و حکومت داران وارد واحدهای تجاری می‌شوند از عنوانی به نام سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری رابطه‌ای استفاده می‌کنند واحدهای تجاری ازجمله مدیران مالی تمایل زیادی برای برقراری ارتباط با سیاستمداران دارند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش بیانگر این بین گزارشگری پایداری و ارتباطات سیاسی رابطه‌ معنادار و مستقیم وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش بیانگر این است نوسانات قیمت سهام بر رابطه بین گزارشگری پایداری و ارتباطات سیاسی تاثیر ندارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها