• تاثیر عملکرد زیست محیطی و اجتماعی واحدهای تجاری بر حق الزحمه حسابرسی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/24
  • تعداد بازدید: 139
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  این مطالعه به بررسی مفهومی تأثیر عملکرد زیست محیطی و اجتماعی واحدهای تجاری بر حق الزحمه حسابرسی می پردازد. حسابرسان بر اساس قضاوت خود از ریسک حسابرسی شرکت صاحبکار و ویژگی های مدیریتی آن  برنامه حسابرسی را تنظیم می نمایند. زمانی که حسابرس، ریسک شرکت را بالا ارزیابی می نماید، تلاش و به دنبال آن حق الزحمه خود را افزایش می دهد.

  عملکرد زیست محیطی و اجتماعی شرکت ها از جمله عوامل موثر در ارزیابی ریسک حسابرسی است. نتایج نشان می دهد از منظر تقاضای حسابرسی، مدیران، حاضرند حق الزحمه بیشتری بپردازند تا گزارشات زیست محیطی و اجتماعیشان توسط حسابرس، رسیدگی و اعتباردهی شود. همچنین در صورتیکه حسابرس، عملکرد زیست محیطی و اجتماعی صاحبکار را مناسب و ذینفع گرا تشخیص دهد، ریسک حسابرسی را کمتر ارزیابی می نماید. از این رو تلاش حسابرس و صرف ریسک مورد مطالبه و به دنبال آن حق الزحمه حسابرسی نیز کاهش می یابد. از طرفی، اگر حسابرس عملکرد زیست محیطی و اجتماعی صاحبکار را ضعیف یا فرصت طلبانه ارزیابی نماید، ریسک حسابرسی را بیشتر برآورد می کند، از این رو حق الزحمه حسابرسی در این شرایط افزایش پیدا می کند. مطالعه حاضر با تحلیل مفهومی تاثیر عملکرد زیست محیطی و اجتماعی واحدهای تجاری بر حق الزحمه حسابرسی، می­تواند برای ادبیات موجود دانش­افزایی داشته باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها