• نقش محتوای کتب درسی در ارتقاء سطح دانش و پژوهش معلمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/24
  • تعداد بازدید: 188
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  محتوای آموزشی در کتب درسی هر چند مدت مورد بازبینی قرار گرفته و به تناسب مقتضیات زمان و نیازهای دانش آموزان تغییرانی در آن اعمال می شود. طبیعتاً معلمان همزمان نیز بایستی سطح دانش خود را ارتقاء دهند. بر این اساس و با توجه به نیازهای مطالعاتی پژوهش حاضر به مطالعه و بررسی نقش محتوای آموزش در ارتقاء سطح دانش و پژوهش معلمان پرداخته است. روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی بوده و نتایج حاصل از آن نشان داد که رویکرد پژوهشی در محتوای درسی امروزه پررنگ تر شده و از اینرو نیاز است تا معلم نیز نسبت به این مقوله مسلط بوده و آشنایی کامل داشته باشد.

  محتوای تعلیم و تربیت معلمان باید طی دوره های آموزشی توسعه یابد چراکه تدریس روزانه نمی تواند باعث شود که معلمان دانش هایی از قبیل: دانش تکوین مفهوم در دانش آموزان و تصورات غلط از موضوعات خاص را شناسایی کنند. علاوه بر این معلمان با یک دانش محتوای تعلیم و تربیت قوی می توانند قضاوت خود را در ارتباط با انتخاب و اصلاح استراتژی های آموزشی برای ارائه تدریس بهبود بخشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها