• بررسی تاثیر اصول سنتی اسلام در شهرهای اسلامی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 765
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   اسلام در برگیرنده بسیاری از اصولی است که برای انطباق زندگی مسلمانان با محیط خود ایجاد شده است.دین اساس جهان بینی دینی را تشکیل می دهد و آنها نظام راهنما یا جهت دهنده ای هستند که محتوا و جهت عمل و شیوه زندگی انسان را مشخص می کند.پیروی از جهان بینی و اصول آن سبب ایجاد محیط های هماهنگ اجتماعی و فیزیکی گردیده و نادیده گرفتن این اصول محیط های نامتجانس را شکل داده است برخی محیط های معاصر مسلمانان که اصول جهان بینی دینی را در ساخت محیط نادیده گرفته اند در این رده قرار می گیرند.این مقاله که برخی اصول اساسی مورد عمل در جامعه مسلمانان که ریشه در جهان بینی دینی دارد درقالب جامعه (امت) محله، خانواده و فرد در شکل گیری سکونتگاههای مسلمانان مورد بررسی قرار داده و معتقد است که اسلام روشی برای زندگی با آرمان های والای اجتماعی نه یک مرجع قانونگذار برای تحمیل قوانین خود بر مردم و محیط می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها