• زمین شناسی اقتصادی گستره معدنی ماهور 40 کیلومتری غرب دهسلم با استفاده از تصاویر ماهواره ای

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1110
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   شرق ایران به واسطه وقوع پدیده فرورانش در گذشته و به دنبال آن ماگماتسیم گسترده کالک آلکالن که بخش عظیمی از بلوک لوت را می پوشاند، پتانسیل بسیار مناسبی برای تشکیل ذخایر مس پورفیری و اپی ترمال دارد. شواهد این تیپ کانی سازی در نقاط مختلف آن دیده می شود، اما توجه خاصی تاکنون به این بخش از ایران نشده است. پردازش تصاویر ماهواره قادر است تا در کمترین زمان و به مصرف کم ترین هزینه، محل های مناسب برای تشکیل این کانسارها را در نقاط کویری و دور افتاده از روی آشکار سازی زون های آلتراسیون گسترده همراه با آنها و حتی نوع آلتراسیون مشخص کند با توجه به اینکه محدوده مورد مطالعه تحت تاثیر آلتراسیون های شدید سرسیتیک، آرژیلیک، سیلیسی، پروپلیتیک و بعضا پتاسیک قرار گرفته است و کانی ها هیدروکسیل دار مانند کائولینیت، ایلیت، سرسیت فراوان حضور دارند. همچنین اکسیدهای آهن ثانویه در نتیجه اکسیداسیون کانی ها سولفیدی مانند پیریت در بخش های زیادی از منطقه مشاهده می شوند.  از روش های معمول برای آشکارسازی زون های آلتراسیون در این محدوده، نسبت های باندی، آنالیز مولفه های اصلی، نقشه بردار زاویه طیفی است. این روش ها با صرف وقت کمتر برای انجام یکسری محاسبات (به علت باندهای ورودی کمتر) و همچنین آنالیز مولفه های اصلی قادر است تا یکسری نتایج را برای آشکارسازی محل، گسترش و حتی تفکیک زون های سرسیتیک – آرژیلیک از پروپلیتیک فراهم کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها