• بررسی رابطه بین ابعاد فرهنگی هافستده و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/10/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/10/10
  • تعداد بازدید: 833
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هافستده نوعی طبقه بندی از ابعاد فرهنگ ملی ارائه داد تا بر مبنای آن ها جوامع را طبقه بندی نماید . یکی از دلایل موفقیت سازمان های بزرگ این است که آن ها کارکنانی دارند که فراتر از وظایف رسمی خود تلاش می نمایند؛ یعنی آن ها کارکنانی دارند که رفتار های شهروندی سازمانی را از خود بروز می دهند .روش تحقیق این پژوهش از نوع همبستگی از شاخه میدانی به شیوه پیمایشی و از لحاظ ماهیت کاربردی و از لحاظ زمان مقطعی می باشد. در این پژوهش جامعه آماری متشکل از کارکنان استانداری چهار محال و بختیاری و فرمانداری ها و بخشداری های تابعه می باشد که جمعا 600 نفر می باشند، که با استفاده از جدول مورگان 234 نفر به عنوان حجم نمونه آماری انتخاب شد. نتایج این پژوهش حاکی از رابطه ی بین ابعاد فرهنگی هافستده و رفتار شهروندی سازمانی است .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها