• مدلسازی فرسایش حوضه ای به کمک مدلهای rusle و swat (منطقه مورد مطالعه: زیر حوضه امامه)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/02/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/02/10
  • تعداد بازدید: 1857
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  یکی از مشکلات موجود در مخازن سدها ورود بار آلی به همراه رسوبات بالادست از طریق جریانهای سطحی به این مخازن می باشد. این مساله که در اثر کاربری غیر اصولی اراضی بالادست رخ می دهد، می تواند موجب بروز عوارض دیگری از جمله: شکوفایی جلبک در آب مخزن و به دنبال آن بدبو و بدطعم شدن آب گردد. در این مقاله، میزان انتقال رسوب حاصل از فرسایش خاک زیرحوضه امامه در حوضه آبخیز سد لتیان به مخزن سد و بار آلی ناشی از آن مورد مطالعه قرار گرفته است. این بار آلی که عمدتا فسفر می باشد، نسبت مستقیمی با مقدار رسوب انتقال یافته به مخزن سد دارد. از دو مدل rusle و swat2000 جهت مدل سازی رسوب و مقایسه نتایج آنها با مقادیر واقعی استفاده گردیده که ورودیهای این دو مدل شامل: داده های هواشناسی، جنس و ترکیبات خاک هر منطقه، نوع کاربری زمین در منطقه، نوع پوشش گیاهی منطقه، مقادیر شیب و طول شیب در نواحی مختلف می باشد که به طریق سیستم های اطلاعات جغرافیای (gis) مورد استفاده قرار گرفته است. برای سال 58-1357 مقدار رسوب سالیانه در اثر فرسایش ناشی از بارندگی به کمک مدل تجربی rusle در حدود 5 برابر مقدار واقعی به دست آمد که این امر به دلیل ناسازگاری این مدل با نقاط کوهستانی و نیز عدم در نظر گرفتن فرسایش ناشی از ذوب برف توسط این مدل می باشد. در مدل فیزیکی swat2000 که دارای قابلیت محاسبه اثر ذوب برف بر تولید فرسایش است، مقدار رسوب متوسط سالیانه شبیه سازی شده، معادل 121 درصد مقدار واقعی به دست آمد. همچنین مجموعه میزان فسفر آلی و معدنی برآورد شده خروجی از زیرحوضه امامه در سال مذکور توسط این مدل حدود 2000kg به دست آمده است. با بکارگیری روش کشت نواری جهت کاهش فرسایش خاک و فسفر ورودی، میزان فرسایش خاک و فسفر ورودی ناشی از آن به ترتیب تا 18 و 42 درصد کاهش خواهد یافت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها