• رویکرد سیستمی بهینه سازی حجم کنترل سیلاب در سدهای مخزنی چند منظوره

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/02/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/02/10
  • تعداد بازدید: 907
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  با توجه به اهمیت مخازن در کنترل سیلاب، هدف از این مقاله ارائه مدلی در جهت بهینه کردن حجم کنترل سیلاب مخازن با توجه به تامین نیاز آبی در پایین دست سد می باشد. برای ارزیابی میزان اطمینان پذیری کنترل سیلاب از رابطه پیشنهادی توسط mays (2001) با توجه به منحنی های بار و مقاومت استفاده شده است. برای استفاده از این رابطه، باید توزیع احتمال تجمعی سیلاب های تاریخی به عنوان بارهای وارد بر سیستم در دسترس باشند. بدین منظور از اطلاعات تاریخی مربوطه به رودخانه کرخه استفاده شد و توزیع آماری به سیلابهای به وقوع پیوسته برازش داده شد. برای بهینه سازی با توجه به تعداد بالای متغیرهای تصمیم از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. نتایج ارائه شده در این مقاله نشان دهنده کارآیی مدل تدوین شده در جهت تدوین سیاست های بهره برداری برای کنترل سیلاب بوده که توانسته است به نحو موثری از تحلیل بار و مقاومت در مدل بهینه سازی بهره برداری از مخزن استفاده نماید. با توجه به نتایج این مقاله حجم بهینه کنترل سیلاب در ماه های مختلف مشخص شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها