جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
19 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 19 مقاله
  توضیحات : استاد دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی عمران
  • گرایش : عمران
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین ژورنال ها