• سهم بیماری های قلبی-عروقی در مرگ و میرهای سال 1381 در بیرجند

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/01/01
  • تعداد بازدید: 512
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه: بیماری های قلبی-عروقی شایع ترین علت مرگ در بیشتر کشورهای جهان و مهم ترین عامل از کارافتادگی محسوب می شود.

  هدف: مطالعه با هدف تعیین سهم بیماری های قلبی-عروقی از کل مرگ های سال 1381 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام شد.

  مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی بر روی کلیه متوفیان سال 1381 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام شد. اطلاعات بر اساس نظام ثبت مرگ و میر جمع آوری شد و با توجه به کدهای icd-10 طبقه بندی و آنالیز شد.

  یافته ها:  بیماری های قلبی-عروقی با 28.8% کل موارد فوت (402 مورد)، اولین عامل مرگ و میر تعیین شد که 55.7% (224 نفر) مرد و 44.3% (178 نفر) زن بودند. میانگین سن هنگام فوت به علت بیماری های قلبی 67.5 سال برآورد شد و تفاوت معنی داری بین میانگین سن هنگام فوت و جنس مشاهده نشد. در گروه سنی 45 تا 64 سال 41% موارد فوت و در گروه سنی 65 سال و بیشتر 35.6% موارد فوق به دلیل بیماری های قلبی-عروقی اتفاق افتاده بود. در زیر گروه بیماری های قلبی-عروقی، سکته قلبی با 39.3%، سکته مغزی با 22.6% و فشارخون بالا با 10.4% به ترتیب مهم ترین علل فوت را تشکیل می دادند.

  نتیجه گیری: با توجه به این که بیماری های قلبی-عروقی به عنوان اولین علت فوت مطرح هستند، باید به انجام اقدام های پیشگیری و ارائه طرح های کنترل عوامل خطر بیماری های قلبی-عروقی توجه بیشتری نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها