• بررسی رفتار دینامیکی سازه های بلند با در نظر گیری اندرکنش سازه و خاک و اثرات p-δ

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/02/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/02/10
  • تعداد بازدید: 1440
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  با توجه به این که فونداسیون، تکیه گاه ساختمان و خاک تکیه گاه پی می باشد، خاک – فونداسیون و سازه فوقانی، یک سیستم اندرکنشی را تشکیل می دهد که تحت بارگذاری دینامیکی، کل مجموعه در ارتعاش خواهد بود. امواج زلزله از اعماق زیر خاک از طریق خاک به سازه منتقل می گردد. بنابراین، بکارگیری شتاب زلزله به عنوان ورودی در سطح زمین به طور مستقیم در محاسبه پاسخ لرزه ای سازه، با بکارگیری فرض کردن پای ساختمان نامعقول می باشد. دو دلیل زیر موید این مطلب است: 1) لایه های متعدد خاک روی بستر ینگی تحت بارگذاری زلزله تغییرشکل می دهند. 2) رکوردهای ثبت شده نشان می دهد که مقادیر شتاب در بستر سنگی کمتر از مقادیر نظیر در بستر آزاد می باشد که ارتعاش سازه، روی فونداسیون اثر متقابل داشته و مولفه های طیف و دامنه حرکت آن را تغییر می دهد و قسمتی از انرژی در اثر تغییرشکل خاک و فونداسیون مستهلک شده،  که این امر به کاهش انرژی مستهلک شده در طی ارتعاش سازه کمک خواهد کرد. در سازه های بلند که خصوصا بر روی خاک نرم افزار قرار گرفته باشد پاسخ های سازه تحت تاثیر اندرکنش سازه و خاک قرار می گیرند. همچنین در ساختمان های بلند، اثرات مرتبه دوم مانند p-δ بر پاسخ های سازه تاثیر می گذارند. با توجه به اهمیت موضوع، رفتار دینامیکی سازه های بلند با در نظر گرفتن اثر متقابل خاک و سازه و اثرات p-δ مورد بررسی قرار می گیرند. در این مطالعه 2 ساختمان 10 و 20 طبقه مختلف روی بستر سنگی قرار گرفته باشند، با در نظر گرفتن اثرات p-δ و بدون در نظر گرفتن آن تحت سه رکورد زلزله متفاوت مورد بررسی قرار می گیرند. نتایج نشان می دهد که نوع خاک و اثر اندرکنش سازه و خاک در مقایسه با اثرات p-δ پاسخ های یک سازه بلند را بیشتر تحت تاثیر قرار می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها