• ارزیابی روش آنالیز استاتیکی غیر خطی مودی در سازه های نامتقارن با رفتار غالب پیچشی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/02/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/02/10
  • تعداد بازدید: 705
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف این تحقیق، تخمین پارامترهای پاسخ سازه قاب خمشی بتنی نامنظم با رفتار پیچشی توسط روش استاتیکی غیر خطی به طریق استاتیکی غیر خطی مودی (mpa) اصلاح شده می باشد. پارامترهای پاسخ که در تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از: حداکثر تغییر مکان طبقات، حداکثر تغییر مکان نسبی بین طبقات و حداکثر چرخش مفاصل پلاستیک در هر طبقه. روش استاتیکی غیر خطی مودی اصلاح شده به نام el-pl-el برای مقایسه با روش تاریخچه زمانی غیر خطیnl-rha به کار رفته است. برای آنالیز تاریخچه زمانی و روش استاتیکی غیر خطی مودی 7 نگاشت بر روی خاک نوع i در نظر گرفته شدند. در روش استاتیکی غیر خطی مودی منحنی برش پایه– تغییر مکان تحت بارگذاری افزاینده به شکل مود بدست می آید، سپس این منحنی به منحنی دو خطی تبدیل شده و از طریق روابط دینامیک سازه به نمودار نیرو – تغییر شکل سازه یک درجه آزاد تبدیل می شود. نگاشت زلزله به سازه یک درجه آزاد وارد می شود و تغییر مکان ماکزیمم آن محاسبه می شود، این تغییر مکان توسط روابط دینامیک سازه به تغییر مکان هدف مرکز جرم بام سازه اصلی در هر مود تبدیل می شود. سازه اصلی تحت بار جانبی بر اساس شکل مود قرار می گیرد و تا تغییر مکان هدف هل داده می شود. پاسخ های سازه محاسبه و به طریق spss در مودهای مختلف با هم ترکیب می شوند. در روش اصلاح شده نیز به همین طریق عمل می شود با این تفاوت که در روش el-pl-el برای تبدیل منحنی برش پایه-تغییر مکان سازه چند درجه آزاد به نمودار نیرو – تغییر شکل سازه یک درجه آزاد و همچنین برای تبدیل تغییر مکان سازه یک درجه آزاد به تغییر مکان هدف بام از پارامترهای مربوط به شکل مود اول سازه صدمه خورده در انتهای هر تحلیل استاتیکی غیر خطی مودی استفاده می شود. نتایج نشان داد که این روش پارامترهای پاسخ را برای قاب خمشی بتنی 5 طبقه مورد مطالعه در تمام طبقات دست بالا تخمین می زنند در حالی که روش استاتیکی غیر خطی مودی اولیه در بعضی از طبقات پارامترهای پاسخ را دست پایین تخمین می زند .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها