• بررسی تاثیر تراکم برجابجایی و تنش نسبت به مسیر رخداد بیشینه در تحلیل لرزه ایی سدهای خاکی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/07/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/07/15
  • تعداد بازدید: 672
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف از این پژوهش بررسی اثر تراکم بر جابجایی و تنش ناشی از اعمال نیروی زلزله در سد های خاکی است. به این منظور با تغییر عوامل مختلف مثل نوع خاک و تراکم به بررسی این امر اقدام شده است. نرم افزار مورد استفاده ansys ورژن 12 می باشد که یکی از نرم افزارهای قدرتمند اجزای محدود است. در این پژوهش سعی شده با دقت در مدلسازی و در نظر گرفتن ابعاد بهینه و شرایط مرزی خاص تحلیل دینامیکی و لحاظ کردن آب پشت سد دقت محاسبات هرچه بیشتر افزایش یابد. بر اساس نتایج ملاحظه می شود با کاهش تراکم، بیشترین کاهش، مربوط به تنش افقی و جابه جایی افقی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها