• ارزیابی اثرسنجی دوربرگردان به نوان جایگزینی برای گردش به چپ مستقیم (مطالعه موردی تقاطع شریعتی – بلوار صبا – پل رومی)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1257
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   مهمترین هدف این مطالعه ارزیابی عملکرد دوربرگردان ها در تقاطعات چراغ دار است، در ابتدا عملکرد گردش به چپ مستقیم و گردش در دوربرگردان از نظر طول سفر و میزان تاخیر وارد بر حرکات مستقیم و گردشی مقایسه شده است و همچنین میزان کاهش نقاط برخورد در صورت اجرای میانه محدود و اعمال گردش به راست به همراه گردش در دوربرگردان به عنوان جایگزینی برای گردش به چپ مستقیم، نشان داده شده است که منجر به کاهش تصادفات جلو به عقل در تقاطعات چراغ دار می گردد، در ادامه با کمک داده های میدانی تقاطع نمونه (تقاطع شریعتی – بلوار صبا) در ساعت اوج عصر با کمک شبیه ساز aimsun7 شرایط موجود شبیه سازی شد هاست با اجرای سناریو کنترل دسترسی به صورت اجرای دوربرگردان و ممنوعیت حرکات گردش به چپ مستقیم در تقاطع، نتایج حاصل با کمک پارامترهایی از قبیل زمان تاخیر، زمان سفر، طرفیت و طول صف با شبیه سازی شرایط موجود مقایسه و عملکرد دوربرگردان ارزیابی شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها