• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/02/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/02/10
  • تعداد بازدید: 1019
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  رودخانه ها سیستمی کاملا متغیر هستند که مرزهای جانبی و مشخصات مورفولوژیکی آنها در طول زمان و به طور پیوسته در حال تغییر است. در واقع سیستم رودخانه ای یک سیستم پیچیده است و تغییر در بخشی از این سیستم می تواند تغییرات پیچیده ای را در رفتار کل سیستم به وجود آورد، به طور مثال اگر در بخشی از رودخانه عملیات احداث سد، آبگیری، ساماندهی و ... صورت گیرد به دلیل تغییر در شرایط هیدرولیکی جریان، امکان تغییر در رژیم آبی رودخانه وجود دارد. در این تحقیق ابتدا با کمک 5 سری تصویر ماهواره ای و با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، پارامترهای هندسی پلان رودخانه نظیر شعاع قوس، زاویه مرکزی، ضریب خمیدگی و انحنا رودخانه در قسمتی از رودخانه دز از پایین دست دزفول تا 40 کیلومتری  شهرستان اهواز در محل بند قیر و در سه بازه بین ایستگاه های هیدرومتری دزفول، حرمله و بامدژ مورد بررسی قرار گرفتند؛ سپس داده های دبی و رسوب در فاصله زمانی بین دو تصویر ماهواره ای و در هر یک از ایستگاه های هیدرومتری بازه تحت مطالعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به عبارت دیگر اثر تغییرات دبی و رسوب رودخانه بر روی تغییر پارامترهای هندسی پلان رودخانه در بازه های مورد مطالعه ارزیابی گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها