• ارزیابی نیاز آبی دریاچه ارومیه با توجه به خشکسالی های اخیر بر پایه وضعیت منابع آب سطحی و زیرزمینی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/11/15
  • تعداد بازدید: 863
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  رشد و تمرکز فزاینده جمعیت در مناطق اطراف دریاچه ارومیه و به تبع آن افزایش بیرویه مصرف آب، منجر به عدم توازن اکولوژیکی دریاچه و نیازها شده است. دریاچه ارومیه نیز به عنوان بزرگترین دریاچه شور جهان با توجه به افزایش حقابه های تعریف شده بر منابع ورودی بر دریاچه، که عمدتاً از منابع آب سطحی تأمین می شود، با افت شدید تراز و افزایش شوری مواجه شده و وضعیت محیط زیست اکولوژیکی منطقه دچار اختلال نموده است. در این مقاله وضعیت بیلان آبی دریاچه ارومیه و تغییرات سطح تراز آب آن با توجه به پارامترهای مختلفی از منابع آب سطحی و زیرزمینی مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی پارامترهای بارندگی، تبخیر و میزان جریان ورودی از آبخوان مجاور دریاچه به عنوان مهمترین پارامترهای موثر بر بیلان در نظر گرفته شده است. دوره آماری شاخص در مطالعات صورت گرفته برابر با 36 سال و از سال آبی ( 45 -1344 لغایت 80-1379) در نظر گرفته شده است. همچنین در این تحقیق سعی شده است که با در نظر گرفتن تغییرات تراز سطح دریاچه تا سال آبی85-1384، وضعیت نیازهای آبی دریاچه با توجه به شوری آستانه در جهت تأمین نیازهای اکولوژیکی تعیین گردد. نتایج نشان می دهد که با توجه به خشکسالی های اخیر، روند نیازهای آبی دریاچه به صورت تصاعدی افزایش داشته که ادامه این روند می تواند منجر به خشک شدن آن گردد. ذکر این نکته ضروری است که این دریاچه با توان 35 میلیارد متر مکعب درگذشته دارای آوردی معادل 9 میلیارد متر مکعب بوده و تحت چنین شرایطی توانسته پایداری خود را علی رغم کاهش قابل توجه در میزان جریانهای ورودی حفظ نماید اما در شرایط کنونی به دلیل افزایش نیازهای آبی مصارف حوضه های اطراف دریاچه و تعدد ساخت سد بر روی رودخانه های منتهی به آن، جریانات ورودی به دریاچه به میزان 77 درصد کاهش یافته و وضعیت این تالاب بین المللی را با بحرانی جدی مواجه نموده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها