• رابطه بین نفوذپذیری در محل سنگ های هوازده با عمق (مطالعه موردی سد دریک)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/11/15
  • تعداد بازدید: 904
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  نفوذپذیری در امتداد درزه ها اغلب درمورد توده سنگ هایی بکار میرود که نفوذپذیری در امتداد فاز تخلخل آنها ناچیز باشد. این موضوع بصورت تنگاتنگ وابسته به خواص درزه های موجود در توده سنگ اعم از بازشدگی دهانه، طول، فاصله آنها از یکدیگر و نوع مصالح پرکننده است. دستیابی به رابطه ای بین نفوذپذیری با دیگر ویژگی های توده سنگ نقش مهمی در بدست آوردن خواص مهندسی این محیط ناپیوسته دارد. یکی از آزمایش های محلی متداول جهت اندازه گیری نفوذپذیری واقعی سنگ ها، آزمایش لوژان می باشد. در پژوهش حاضر آزمایش های لوژان انجام شده در محل احداث سد "دریک" واقع در استان آذربایجان غربی مورد بررسی قرار گرفتند. سپس بر اساس تحلیل داده های موجود، رابطه ای بین نفوذپذیری توده سنگ هوازده با عمق ارائه گردید. نتایج بدست آمده باعث تقویت این فرضیه می گردند که بر اساس خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ های محل سد می توان رابطه جدیدی برای نفوذپذیری برحسب عمق بدست آورد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها