• ردیابی ژن های عمده با استفاده از روش تجربه بیزی و شاخص ژن عمده در صفات اقتصادی مرغ بومی مازندران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 830
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  تولید مرغ و ماکیان روستایی یکی از فعالیت های مهم اقتصادی در تولیدات دامی ایران است. در مرکز مرغ بومی مازندران مازندران تفرق ژن عمده برای چهار صفت مهم اقتصادی شامل سن بلوغ جنسی، وزن بدن در بلوغ جنسی، تعداد تخم مرغ و شدت تخم گذاری مورد بررسی قرار گرفت. روش مورد استفاده در این مطالعه شاخص ژن عمده بود (mgl). مزایای استفاده از این روش سادگی آن و زمان کمتر و هم صرفه جویی در هزینه در مقایسه با دیگر روش هایی است که برای ردیابی ژن عمدتا استفاده می شود. با توجه به نیاز ارزشهای اصلاحی در این روش بررسی تفرق ژن عمده، از روش آنالیز بیزی مبتنی بر نمونه گیری گیبس و بصورت تک صفتی، برای ارزیابی ژنتیکی استفاده شد. در این راستا از نرم افزار gibbs3f90 استفاده شد. مدل مورد استفاده نیز یک مدل حیوانی تک صفتی بود. ابتدا با استفاده از روش سه انحراف معیار داده های پرت حذف گردیدند تا اینکه از بدست آمدن نتایج کاذب جلوگیری شود. بنابراین وراثت پذیری صفات و ارزش ارثی تمام حیوانات (پدر- مادر و فرزندان) برای استفاده در روش شاخص ژن عمده بدست آمد. نتایج نشان داد که با روش mgl هیچ ژن عمده در حال تفرق در این جمعیت مورد تایید قرار نمی گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها