• اثر سطوح مختلف عصاره سیر (allium sativum) بر مورفولوژی پرزهای روده جوجه های گوشتی نر (42 روزگی)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 1613
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  جهت بررسی اثر سطوح مختلف عصاره سیر بر مورفولوژی پرزهای روده طیور گوشتی تحقیقی بصورت یک طرح کاملا تصادفی (دارای 4 تیمار و 4 تکرار و 25 قطعه جوجه در هر تکرار) با 400 قطعه جوجه نژاد راس 308 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل چهار سطح عصاره سیر (صفر، 0.125 و 0.250 و 0.500) بر حسب درصد جیره بود. اثر تیمارهای آزمایشی بر طول پرز، عمق کریپت و مساحت پرز معنی دار شد (p<0.05) ولی تفاوتی از این نظر در عرض پرز و نسبت ارتفاع به عرض ویلی دیده نشد. بطور کلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که استفاده از عصاره سیر سبب بهبود شاخص های مربوط به پرزهای روده گردید. با توجه به نقش پرزهای روده در فرآیندهای هضم و جذب، بهبود شاخص های پرز، سبب عملکرد بهتر گردیده و در نتیجه تولید ببیشتر را یه همراه خواهد داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها